Etiket Arşivi sütun birleştirme

HTML Tablolar

Tablolar sayfalarımızı satırlara yada sütunlara bölmemizi sağlayan ve sayfa düzenlemesinde sitenin iskeletini oluşturan HTML’ nin en önemli yapı taşlarından biridir. Şimdi sırası ile HTML tablo etiketlerine bakalım

1. <TABLE> </TABLE> : Tablo başlagıcını ve bitişini belirten etiket yapısıdır. Bir HTML tablo <TABLE> etiketi ile başlar ve </TABLE> etiketi ile biter. Sonraki Sayfa »