Etiket Arşivi html

HTML Formlar

FORMLAR

Bir web sitesini tasarlayan kişiler ya da şirketler ile kullanıcı arasındaki veri alışverişini sağlayan yapıya denir. Formlar iki kısımdır.

  1. Kullanıcının dolduracağı form alanı
  2. Formdaki verilerin gönderileceği program dosyası

Form etiketleri: Sonraki Sayfa »

HTML Tablolar

Tablolar sayfalarımızı satırlara yada sütunlara bölmemizi sağlayan ve sayfa düzenlemesinde sitenin iskeletini oluşturan HTML’ nin en önemli yapı taşlarından biridir. Şimdi sırası ile HTML tablo etiketlerine bakalım

1. <TABLE> </TABLE> : Tablo başlagıcını ve bitişini belirten etiket yapısıdır. Bir HTML tablo <TABLE> etiketi ile başlar ve </TABLE> etiketi ile biter. Sonraki Sayfa »

Bağlantı (Köprü, Link) Oluşturma

Bir web sayfasından diğer web sayfalarına,bulunduğun sayfadaki herhangi bir yere yada bir e-mail adresine tıklayarak ulaşmamızı sağlar. Köprü oluşturabilmek için <a> etiketi kullanılır,bu etiket içerisindeki <href> parametresi ilede gidilecek hedef sayfa belirlenilir. Sonraki Sayfa »