Değişkenler, değişken tipleri, sabitler ve operatörler

Merhabalar,
Bu makalemde size elimden geldiği kadar değişken kavramından, PHP de değişken tanımlamaktan, değişken tiplerinden ve operatörlerden bahsetmeye çalışacağım.
Programlamanın olmazsa olmazlarından biri olan değişkenler. Değişkenleri kısaca şöyle tanımlayabiliriz: Verileri bellekte tutmaya yarayan yapılardır. Değişken denmesinin sebebi ise bellekteki bu verilerin değişebilir olmasıdır. Değişebilir derken programcının yada kullanıcının isteğine yada işlemlerine göre değişen.
Değişken olayını kafanızda canlandırabilmek için en klasik örnek bardaktır. Şöyle ki bir bardak düşünün, içinde sıvı herhangi bir şey olabilir. Mesela meyve suyu, su, kola, ayran… gibi. Önemli olan burada bardaktır ve bardak burada değişkeni temsil etmektedir. İçerdiği sıvı ise değişkenin değeridir. Bu örnek de de açıklanmaya çalışılan değişkenin belirli bir değeri toplu halde tutulabilmesi ve istenildiğinde değişkenle birlikte taşınabilmesi yada kullanılabilmesidir. İşte programlama dillerinde de değişkenler verilerin bellekte tutulmasını ve istendiği anda kolay bir şekilde kullanılmasını sağlayan yapılardır.
PHP dilinde değişken tanımlamak çok kolay ve kullanışlıdır. Diğer diller gibi bir tanımlama bloğu yoktur. PHP istediğiniz an istediğiniz yerde değişkeninizi tanımlayıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca PHP de değişken tipini belirlemeye gerek olmayıp diğer değer atayarak kullanabilirsiniz. Bu aslında çok güzel bir özelliktir fakat alışkanlık yaptığında diğer dilleri kullanan programcılar için uyum sıkıntısı yaşatmaktadır. (Örneğin Ben)
PHP de değişken tanımlamanın basit birkaç şartı vardır. Bunlar şudur :

  1. Değişken $ işareti ile başlar.
  2. $ işaretinden hemen sonra rakam gelemez.
  3. Değişkenlerde Türkçe karakterler ve özel karakterler (!’%&…) kullanılamaz.

Hemen doğru değişken tanımlama örneği yapalım :

<?php $ilkdegisken = 0 ; $budadegisken = “Hasan AYDIN” ; ?>

Yanlış değişken tanımalaması:

<?php $1degisken = 5; $değişken = “Ali Ata Bak”; ?>

Değişken Tipleri
İnteger : Tam sayı değişken türüdür. İçeriğinde sadece tam sayıları barındırır.
Real : Ondalıklı sayıları barındıran değişken türüdür.
String : Karakter dizileridir. Bir nevi metin türüdür.
Diziler : Diziler yapı olarak içerisinde bir birinden bağımsız sınırını sizin belirlediğiniz kadar veriyi ayrı ayrı tutmaya yarayan yapılardır.
Nesne : Herhangi bir sınıf için tanımlanmış değişkenlerdir. Tanımlandığı sınıfın bütün özelliklerini üzerinde taşır
Bool : Mantıksal değişkenlerdir. Sadece evet/Hayır değerlerini alır.
PHP de değişken türlerinden sonra operatör işlemlerine geçelim. PHP dilinde atama operatörü olarak “=” kullanılır.

Aritmetik operatörler ise şöyledir :

PHP Operatörler

PHP Operatörler

Karşılaştırma operatörleri :

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma Operatörleri

Mantıksal Operatörler :

Mantıksal Operatörler

Mantıksal Operatörler

PHP de değişkenler ve değişkenlerle yapılacak işlemler için operatörler bunlardır. Küçük çaplı, değişken ve operatör kullanmak ile örnekleri internetten arayarak sizde bulabilirsiniz fakat burada da ayrı konu olarak örnekler verilecektir.

Cümleten iyi çalışmalar.

Yorum Yap


Not - Bunları KullanabilirsinizHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>